KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

TOMASZ DZIELIŃSKI

W ramach prowadzonej działalności kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych zarówno na rzecz osób fizycznych, prawnych, organów administracji publicznej jak i innych podmiotów.

W ramach świadczonych usług prawnych oferuję swoim Klientom pomoc w postaci porad prawnych, sporządzania pism procesowych, wniosków w przedmiocie dokonania wpisów we właściwych rejestrach, opinii prawnych, analizowania i przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych zmierzających do zaspokojenia wierzycieli, obrony w postępowaniach karnych, postępowaniach o wykroczenia i postępowaniach karnoskarbowych na wszystkich etapach.

Kontakt telefoniczny pod numerem 601 059 171

Lub mailowo na adres: tmdziel@gmail.com